Zapisy

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w celu rezerwacji miejsca na kursie tańca.

Potwierdzenie zgłoszenia prześlemy na dwa dni przed kursem.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych w celu wysłania potwierdzenia zgłoszenia na zajęcia oraz do umożliwienia ewentualnego kontaktu z Państwem w sprawach związanych z kursem tańca.  Liczba zgłoszeń pozwala nam również oszacować ile par przyjdzie na kurs tańca. Dane są gromadzone na zewnętrznym serwerze pocztowym, następnie na dyskach należących do Szkoły Tańca Danceweek przez okres 5 lat. W przypadku zgłoszeń telefonicznych lub mailowych, dodajemy dane takie jak Imię, Nazwisko, telefon, email do bazy z listą uczestników kursu tańca przechowywanej przez okres 5 lat.   (Dyrektywa 95/46/WE). Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.    Proszę wpisać odpowiedź i zaznaczyć zgodę celem wysłania zgłoszenia.

    Potwierdzenia zgłoszeń przesyłamy na dwa dni przed kursem.