Targówek Dzieci: Nowe kursy tańca

Zapraszamy na nowe kursy tańca:


 Kurs tańca dla dzieci w wieku szkolnym –  4 x 45 minut w miesiącu – środy 18: 15  – po zebraniu grupy


Cena: 90 zł od osoby za miesiąc

Płatność odbywa się na pierwszych zajęciach. Nieobecności można odrabiać.

Pod linkiem znajduję się formularz zgłoszeniowy Kontakt i zapisy:

W programie tańce światowego programu tanecznego. nauka przez technikę taneczną, mechanikę ruchu, ciekawe choreografie, kształtowanie prawidłowej postawy, rozpoznawanie rytmów.

Klub jest zrzeszonym członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego, co umożliwia start w turniejach tanecznych,

Obie grupy prowadzi Marcin Rogowski, posiadający mistrzowską S klasę taneczną, wyższe wykształcenie pedagogiczne, posiadający dyplom instruktorski Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.